โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ได้รับให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 สามารถติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่เมนูแข่งงานศิลปฯ66 ทางด้านขวามือ